Teknologiplattform for fjernstyrt inspeksjon og tilstedeværelse

Om Emip


Emip AS ble grunnlagt av Amund Skavhaug og Dag Sjong. Med bakgrunn fra robotteknologi, embedded systems og offshoreindustrien, ble Emip AS grunnlagt i erkjennelsen av at industrien kan redusere kostnader knyttet til vedlikehold og inspeksjon, ved å benytte teknologi for fjernstyrt tilstedeværelse.

REACT


REACT er en robot og en teknologiplattform for fjernstyrt inspeksjon og tilstedeværelse i miljøer hvor tilkomst er kostbart og vanskelig. REACT avdekker og varsler feil før de inntreffer, og reduserer dermed kostnader knyttet til vedlikehold og operasjon. REACT kan enten fjernstyres eller operere autonomt.


REACT fokuserer på hva en operatør på stedet ville ha observert gjennom å registrere video, bilde, lyd, overflatetemperatur, og vibrasjoner. REACT kjører selvlærende dataprogrammer med innebygd intelligens tilpasset det utstyret som overvåkes.


REACT kan monteres skinnegående eller fastmontert. Sensorhodet kan rotere rundt både vertikal og horisontal akse for å gi optimal oversikt. I skinnegående operasjon kan posisjon langs skinne gjentas eksakt på angitte tidspunkt. Skinnevei er modulær og i tre akser. Alle komponenter er redundante med automatisk krysskobling ved feil. Sensorhodet har innebygd lys for gode bilder under vanskelige forhold.

Kontakt Emip AS


post@emip.no